Tygří ryba

Tygří ryba
Tygří ryba


Popis: Tygří ryba je mezirodový hybrid pstruha obecného a sivena amerického. Místa rozmnožování pstruhů a sivenů jsou podobná a někdy vznikají tito kříženci. Vyskytují se ale vzácně!