Lake Sturgeon

Areas Baits Season Time Record Maximum price
Lake Sturgeon
Fishao Lake Sturgeon
Lake Run
Fish
Lures
Always Always 273 cm 74