Cheirolepis

Areas Baits Season Time Record Maximum price
Cheirolepis
Fishao Cheirolepis
Lost Valley II
Prehistoric Bait
Always Always 64 cm 129